Welkom op onze website

Stichting Daya Mina, wie zijn wij

Wij zijn de stichting Daya Mina - juweel van liefde - en al meer dan 25 jaar actief op Sri Lanka met steun aan projecten in de opvang van gehandicapten. Wij ondersteunen kleinschalige projecten voor de armste laag van de Sri Lankaanse bevolking, ongeacht ras, nationaliteit, geloof of politieke overtuiging.
Wij richten ons in het bijzonder op projecten voor de geestelijke gezondheidszorg en de opvang van minder validen.
Wij stellen enkele voorwaarden aan steun voor projecten:
-    de vraag moet vanuit Sri Lanka komen, alleen dan zijn wij er zeker van dat er voldaan wordt aan een behoefte,
-    wij financieren alleen de initiële kosten van projecten, de exploitatiekosten moeten lokaal gedekt worden.

Waarom hulp

In Sri Lanka behoren gehandicapten tot de minst geaccepteerde leden van de samenleving. Men leeft daar niet alleen in de veronderstelling dat een geestelijke handicap ongeneeslijk is, maar zelfs dat verandering en vooruitgang in gedrag niet te realiseren zijn. Kinderen worden om die reden te vondeling gelegd.
Van de 540.000 Sri Lankaanse kinderen die speciale zorg nodig hebben, zijn er slechts 5000 die een minimale opvang krijgen.
In tegenstelling tot in Nederland is de hulpverlening in Sri Lanka charitatief. Er is nauwelijks overheidssteun. De inkomsten bestaan uit giften via kerken en particuliere donaties. Het merendeel van de zorg wordt verricht door vrijwilligers onder leiding van de zusters van een kloosterorde, de Sisters of Charity of Jesus and Mary.

Het laatste nieuws uit Sri Lanka: Ali Baba en de 40+ rovers

Sri Lanka heeft nu 60 ministers. Het land is bankroet, de bevolking heeft honger, maar de president blijft maar nieuwe ministers benoemen en behandelt critici als terroristen. Met verbijstering is gereageerd op de benoeming van 37 nieuwe ministers door de pas geïnstalleerde president van Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, waardoor het totaal aantal bewindslieden in het bankroete land op meer dan zestig uitkomt. Elke minister heeft recht op tal van privileges, zoals een ambtswoning, limousine met chauffeur en een persoonlijke staf. Diverse nieuwe ministers worden beschuldigd van corruptie en machtsmisbruik in eerdere publieke functies. Oppositieleider Sajith Premadasa veroordeelde de reeks benoemingen op Twitter: “Ons land worstelt met de ergste economische crisis. De benoeming van zoveel nieuwe ministers is niets minder dan een misdaad.” In de Colombo Telegraph wordt de regering van president Wickremesinghe, die pas in juli aantrad, ‘Ali Baba en de 40+ rovers’ genoemd.
Wickremesinghe was minister-president toen de vorige president Gotabaya Rajapaksa in juli door een volksopstand werd verjaagd. Het parlement, waarvan de meeste leden tot de regeringspartij behoren, wees Wickremesinghe aan als zijn opvolger.

De president loopt zich nu al warm voor de volgende verkiezingen.

Wickremesinghe is een oudgediende in de Sri Lankaanse politiek en was al meerdere keren premier. Toch had zijn partij na de laatste verkiezingen maar één zetel in het parlement. Met de benoeming van zoveel ministers uit de diverse partijen koopt hij steun voor zijn presidentschap. Over een jaar zijn er nieuwe presidentsverkiezingen. Het lijkt erop dat Wickremesinghe zich daar nu al voor warmloopt.
Het land is failliet, de schatkist leeg. De regering kan niet voldoen aan haar financiële verplichtingen. Een derde van de bevolking moet maaltijden overslaan, de Wereldvoedselorganisatie WFP maakt zich ernstige zorgen. Onder de Rajapaksa’s is Sri Lanka in de ergste economische crisis geraakt sinds de onafhankelijkheid in 1948. Om de hoogste nood te lenigen heeft Wickremesinghe een lening gekregen van het IMF van 2,9 miljard dollar voor de komende vier jaar. De vrees is dat een deel van dit geld in de zakken van de corrupte regeringskliek verdwijnt, vooral ook omdat de president geen openheid van zaken wil geven over de besteding ervan.


anbi 
Stichting Daya Mina is door de belastingdienst erkend als ANBI
onder RSIN 8162.59.860.

Uw privacy wordt beschermd door de AVG. Lees hier de privacyverklaring.

Jewel of love

daya mina logo