Doelgroepen, doelen en beleid

Doelgroepen

  • * Geestelijk gehandicapten met ontwikkelingsmogelijkheden in Sri Lanka
  • * Ouders, familie, vrienden en bekenden van deze groep
  • * Leerkrachten speciaal onderwijs
  • * Verzorgers

Geestelijke handicap met ontwikkelingsmogelijkheden

Een geestelijke handicap kan ontstaan door bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking of zuurstofgebrek bij de geboorte. Ook kan er sprake zijn van een vorm van autisme of het syndroom van Down. Al deze handicaps hebben gemeen dat mensen zich prima kunnen ontplooien binnen hun mogelijkheden. Dit gaat niet vanzelf. Net als iedereen, hebben deze kinderen stimulans en uitdaging nodig om zich te ontwikkelen. Helaas zijn hier nauwelijks mogelijkheden voor in Sri Lanka.

Onze doelstelling

  • Het bevorderen van belangstelling voor, het geven van voorlichting over en het werven van fondsen, ontvangen van bijdragen, schenkingen en andere baten ten behoeve van ontwikkelingsprojecten in Sri Lanka.
    * Een betere toekomst voor geestelijk gehandicapten in Sri Lanka door het bieden van opvang, zorg, onderwijs en voorlichting.
  • * Het samen met onze partners geven van voorlichting en training aan begeleiders, verzorgers, ouders, buren, vrienden en familie van geestelijk gehandicapten in Sri Lanka. Doel hiervan is het bevorderen van een reĆ«le beeldvorming over geestelijk gehandicapten en hun mogelijkheden.
     

Ons beleidsplan

* De stichting werft fondsen door middel van bijdragen van vaste sponsoren, van eenmalige schenkingen, en door het aanschrijven van relevante bedrijven en kloosterorden.
* Geld dat niet direct voor hulp ingezet kan worden wordt rentegevend op een spaarrekening geparkeerd.
* De vraag voor ondersteuning komt altijd vanuit Sri Lanka. Zo zijn wij er zeker van dat er voldaan wordt aan een echte behoefte.
In principe draaien alle projecten zelfstandig. De Nederlandse stichting wordt vooral ingeschakeld voor hulp bij het opstarten van projecten. Ook helpen wij met noodzakelijke aanvullingen, bijvoorbeeld de aanschaf van een vervangende bus in 2001. En natuurlijk helpen wij ook in noodsituaties, zoals de gevolgen van de tsunami op 2de Kerstdag 2004.

Jewel of love

daya mina logo