Missie en visie

De missie van Stichting Daya Mina is: "Een bijdrage leveren tot een betere toekomst voor geestelijk gehandicapten in Sri Lanka"

Visie

Onze partners hebben een belangrijke rol. Ons doel is dat de door onze partners ingevulde zorg voor, en opvang van gehandicapten een voorbeeldfunctie krijgt voor heel Sri Lanka.

Wij willen dit bereiken door het organiseren van middelen voor opvang, zorg, onderwijs en voorlichting zodat:

  • De medewerkers kwalitatief hoge zorg kunnen verlenen en goed opgeleid zijn.
  • De zorg gericht is op ontwikkeling van de gehandicapten.
  • De opvangcentra opleidingsplaatsen zijn waar mensen professioneel opgeleid worden en van waaruit deskundige zorgmedewerkers uitstromen naar andere instellingen in Sri Lanka.

Jewel of love

daya mina logo