Afgesloten projecten

1998. Bouw 3e verdieping annex Daya Mina.
Kosten: fl. 10.000,-

Daya Mina was in haar 10-jarig bestaan (vanaf 1988) van opvang van 4 pupillen gegroeid naar ruim 60, met een wachtlijst van ruim 80. De beschikbare ruimte was te klein geworden. De derde verdieping, die door ons gerealiseerd werd, wordt gebruikt als woonruimte voor de meest zelfstandige gehandicapte mensen als voorloper voor begeleid zelfstandig wonen.

1999. Bouw dak Daya Mina.
Kosten: fl. 20.000,-
De volgende fase was voltooiing van het nieuwe gebouw door middel van het plaatsen van een dak. Met giften van enkele andere fondsen en van onze donateurs in het kader van een verdubbelingsactie van Wilde Ganzen werd het benodigde bedrag in 1999 bijeen gebracht.

2000. Bouw van een winkeltje Daya Mina.
Kosten: fl. 10.000,-
Een onderdeel van het onderwijs voor de bewoners van Daya Mina is het versterken van de motoriek door onder meer
handenarbeid. De gemaakte producten worden verkocht in een winkel die op het eigen terrein is gebouwd en een deel van de exploitatie wordt hiermee gedekt.


2001. Aanschaf van een vervangende bus Daya Mina.
Kosten: fl. 30.000,-

Dagelijks moet een groot deel van de pupillen dat naar Daya Mina komt ’s ochtends thuis opgehaald worden, en ’s middags weer worden thuisgebracht. De 17 jaar oude bus was aan vervanging toe en een grotere, tweedehands bus wordt aangeschaft.

2002 en 2003. Nieuwbouw en verbouw Supem Uyana.
Kosten
€ 15.804,34
Ook het aantal pupillen dat in Supem Uyana verbleef, was fors gestegen omdat onze tehuizen een goede naam hebben in de zorg voor gehandicapten en het steeds meer geaccepteerd wordt dat een gehandicapt kind naar school gaat. Begin 2002 kwam daarom het verzoek tot uitbreiding van Supem Uyana. Het betrof een bouwproject en waarbij tevens een uitbreiding van de beschikbare slaapruimtes voor kinderen en staf plaatsvond. De bestaande muziekhal werd zodanig verbouwd dat deze ook opvang kan bieden aan groepjes kinderen voor meer individuele begeleiding. De oude ziekenzaal is verbouwd naar een slaapruimte voor 15 kinderen en 2 stafleden.

2004. Handenarbeid- en recreatielokaal opknappen Supem Uyana.
Kosten: € 6056,-

Al een aantal jaren stond er een lokaal op het terrein van Supem Uyana, dat in een staat van verval verkeerde. Dit gebouw werd opgeknapt en is weer in gebruik als handenarbeidlokaal en recreatieruimte.

2004. “Snakefloor” reparatie Supem Uyana.
Kosten: € 4.350,-
In een van de ruimtes waar de kinderen slapen was de vloer in een dusdanig slechte staat, dat door de barsten in het beton slangen naar boven kwamen. Wat daarvan de oorzaak was viel niet meer te achterhalen, zeker was wel dat dit voor de kinderen een angstige en gevaarlijke ervaring was. De vloer is gerepareerd en betegeld en slangen zijn niet meer gesignaleerd!

2007. Onderhoud weg Supem Uyana.
Kosten € 4.000,-
Supem Uyana ligt in het binnenland waar wegen slecht begaanbaar zijn. De toegangsweg naar het tehuis was door zware regenval aan groot onderhoud toe. 

2007. Reparatie bus Daya Mina. Bijdrage € 195,-
De bus voor het vervoer van de leerlingen is inmiddels 8 jaar oud. Een paar onverwachte, dringende reparaties waren noodzakelijk. Uit de ouderbijdrage voor vervoer kon de helft van de reparatie betaald worden. Wij zorgden voor de andere helft.

2007. Reparatie en onderhoud van gebouwen Daya Mina.
Kosten € 2950,-

Vloer betegelen en muren schilderen van de grote hal. Reparatie van de waterafvoer en de toiletten.

2007. Wacht- en werkruimte voor de ouders Daya Mina.
Kosten € 525,-

Achter een van de gebouwen stond een schuur die niet in gebruik was. De ouders die hun kinderen op kwamen halen, stonden vaak lang op straat te wachten. Deze ouders waren bereid de wachttijd te investeren in werkzaamheden voor Daya Mina, zoals kaarten of jam en chutney maken. De schuur is daarop aangepast.

20
08-2012. Aankoop-, verbouw- en inrichtingskosten Daya Nivasa.
Kosten € 65.000,-

De behoefte aan opvang voor oudere gehandicapten groeit. Aansluitend op de bestaande opvang ontstond daarom de behoefte om een huis voor begeleid zelfstandig wonen op te zetten naast het dagverblijf van Daya Mina. Een uitermate geschikt huis kon aangekocht worden. Gezien de omvang van het project was de streefdatum voor de opening eind 2014. De fondsenwerving is echter dermate voorspoedig verlopen, dat het tehuis in 2012 reeds geopend is.


2014. Bouw van een fitnessruimte voor Daya Mina.

Kosten € 9.100,-

Uit onderzoek bleek dat veel bewoners van Daya Mina overgewicht hebben. Diverse fitness-apparaten konden via andere sponsoren (tweedehands) aangeschaft worden. Onze stichting heeft de benodigde ruimte bekostigd, als geschenk voor het 25-jarig bestaan van Daya Mina in Colombo. De ruimte is geopend door het onthullen van een plaquette door Annemarie Dhooge.

Jewel of love

daya mina logo