Extra hulp

2005 en 2006. Noodhulp na de tsunami voor Daya Mina en Supem Uyana.
Bijdrage: € 9.800,-
Hoewel beide tehuizen niet getroffen werden door de tsunami bleek al snel dat de gevolgen voor het hele land, dus ook voor de tehuizen, merkbaar werden in de vorm van prijsverhogingen en moeilijker te verkrijgen voedsel. Bovendien zijn de tehuizen grotendeels afhankelijk van donaties en ging veel lokale hulpverlening naar tsunami-slachtoffers.
Gevolg was, dat de vaste kosten moeilijk op te brengen waren en er in Supem Uyana niet altijd voldoende voedsel voor de kinderen was. Hoewel bijdragen in de exploitatiekosten normaal gesproken niet door onze stichting gefinancierd worden, was dit een dermate ernstige situatie dat we gedurende 2 jaar een vast bedrag zou storten naar Supem Uyana en Daya Mina om alles weer op de rails te krijgen.

2005 en 2006. Actie scholen voor Scholen: Ondersteuning bouwactiviteiten St. Mary’s School in Matara.
Bijdrage: € 13.000,-
Na de tsunami ontvingen we veel extra donaties, onder meer vanuit scholen die actie voerden voor een school in Sri Lanka. St. Mary’s school in Matara geeft onderwijs aan kleuters en leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs. Het schoolgebouw stond pal aan de zee en werd zwaar getroffen door de tsunami. Nieuwbouw op dezelfde plek werd door de regering verboden en men bouwde een nieuwe, hoger gelegen, school waarmee een totaalbedrag van € 300.000,- gemoeid was. Bijdragen kwamen vanuit heel Europa.

1998 tot heden. Donaties ter plekke.
Bijdrage: ± € 10.000,- .
Wanneer bestuursleden Sri Lanka bezoeken wordt altijd bijgedragen in een klein project waar de tehuizen geen budget voor hebben.
In 2008 betrof het de aanschaf van naaimachines.
In 2012 de aanschaf van uniformen en sportkleding.
In 2015 de vervanging van 4 toestellen in de nieuwe fitnessruimte, voor de cursusruimte een computer, een laptop, kopieerapparaat en projectiescherm. De beamer brachten we mee uit Nederland, met een koffer vol mallen voor de kaarsenmakerij.
En in 2022 de aanschaf van een naaimachine, een lockmachine en hostie bakmachines, en 3-D kaarsmallen.

Jewel of love

daya mina logo