Lopende projecten

2015-heden. Verdere scholing personeel.
Kosten nog onbekend.
Op dit moment zijn we ons aan het bezinnen over nieuwe projecten. Onze plannen om het werk op Sri Lanka verder te verbeteren door opleidingen en uitwisselingen, zoals geformuleerd in het visiedocument, zijn besproken met alle betrokken partijen en men kon zich hier geheel in vinden. Het nieuwe project zal zich richten op verdere ontwikkeling van het begeleidend personeel en versterken van de organisatie zodat Daya Mina een sterke organisatie wordt voor het verzorgen van professionele begeleiding van jongeren met een verstandelijke handicap. De eerste stappen zijn gezet. Met een financiĆ«le bijdrage van onze stichting hebben 6 stafleden een cursus in Singapore gevolgd. De sessies in AWWA en het Rainbow instituut waren uiterst nuttig. Zeker ook omdat het ter plaatse klassikaal omgaan met kinderen onderdeel van de training was. Daarnaast leerden de stafleden over spraaktherapie, het gebruik van een rustkamer en van een sensorische kamer. 

Jewel of love

daya mina logo