Toekomst

Nu na de aankoop en inrichting van Daya Nivasa ( het huis vlakbij Daya Mina) het project beschermd wonen daadwerkelijk van start is gegaan gaan we ons samen met onze partners op Sri Lanka richten op de volgende hoofdlijn uit ons visiedocument uit 2010.

Zoals  met het project beschermd wonen een nieuwe ontwikkeling van de zorg en opvang van gehandicapten op Sri Lanka in gang gezet is willen we nu met een beroepsopleiding gaan werken aan het versterken en verbeteren van de gehandicaptenzorg. Het plan is om binnen Daya Mina een opleiding op te zetten waar kennis van en kunde in het werken met gehandicapten wordt overgedragen. De inhoud van de opleiding wordt afgestemd met een universiteit op Sri Lanka en de opleiding zal worden gecertificeerd door de overheid. Studenten doen werkervaring op in Daya Mina en/of Supem Uyana. De opleiding van 9 tot 12 maanden zal worden afgesloten met een erkend diploma.

Met een jaarlijkse uitstroom van goed opgeleide beroepskrachten kan een impuls gegeven worden aan de kwaliteit van de gehandicaptenzorg over heel Sri Lanka. Daya Mina zal, naast de huidige dagopvang, zich ook ontwikkelen tot een kenniscentrum voor de zorg en opvang van gehandicapten. In de kennisoverdracht zullen natuurlijk ook de ervaringen met het project beschermd wonen –  het eerste en vooralsnog enige beschermd wonen project op Sri Lanka – betrokken worden. Op de middellange termijn, zo is met onze partners op Sri Lanka besproken, zullen we proberen uitwisseling van studenten met Nederlandse mbo- en hbo opleidingen te gaan organiseren.

Wij willen onze materiële steun vanuit Nederland aan het opzetten en invullen van de opleidingen vooral invullen in de vorm van beurzen aan studenten en bijdragen in de kosten van de personele inzet voor de opleidingen binnen Daya Mina.  Op dit moment zoeken we informatie over vorm en inhoud van vergelijkbare beroepsopleidingen in Nederland om deze na vertaling naar Sri Lanka te gaan sturen.

Jewel of love

daya mina logo