Uw hulp en de fiscus

Eenmalige en periodieke schenkingen

Daya Mina is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Geven of schenken aan een goed doel, dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan fiscaal aantrekkelijk zijn.
Een schenking kan op verschillende manieren worden gedaan, variërend van een simpele overmaking, een onderhandse akte tussen de schenker en de Stichting tot een testament.

Uw gift of schenking aan de Stichting Daya Mina is in principe fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst maakt verschil tussen eenmalige schenkingen en periodieke schenkingen.

Eenmalige schenkingen zijn maar voor een deel aftrekbaar omdat er gewerkt wordt met een drempel die gebaseerd is op uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de drempel. Periodieke schenkingen zijn geheel aftrekbaar.

1. Eenmalige schenking

U wilt een bedrag 'éénmalig' (niet-periodiek) schenken aan Daya Mina, maar wel zó dat u ook nog fiscaal voordeel heeft. U maakt het bedrag gewoon over op onze rekening. Het dagafschrift van uw bank of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus. Deze giften zijn alleen aftrekbaar wanneer ze meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen. Voor fiscale vragen over schenkingen kunt u bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl

2. Periodieke schenking

Overweegt u Daya Mina enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan een of meer eenmalige schenkingen. Periodieke schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar. Neem voor meer informatie over een onderhandse akte van schenking contact op met onze penningmeester Theo Peperkamp. Telefoon 06-51341293.

Schenkingen zijn aftrekbaar in box 1: inkomsten uit werk en woning

Een schenking valt onder de zogenaamde persoonsgebonden aftrek. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft, worden de giften samengevoegd. De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met eventuele aftrekposten.

Voor het fiscale voordeel gelden drempels en maxima

U dient minimaal 1% van het 'verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek' (met een minimum van 60 euro) te schenken om voor aftrek in aanmerking te komen. Maximaal mag u 10% van het 'verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek' in aftrek brengen.
Indien u een partner heeft wordt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen.
Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

CBF-keurmerk

Daya Mina heeft geen CBF-keurmerk voor goede doelen. De kosten die gemaakt moeten worden om het keurmerk te mogen voeren zijn voor Daya Mina veel te hoog, het gaat om een mogelijke bijdrage van ruim duizend euro’s.
Daya Mina werkt volledig met vrijwilligers.
97% van de inkomsten wordt besteed aan de projecten in Sri Lanka.

Privacyverklaring

In het kader van de AVG wordt uw pivacy beschermd. Lees hier onze privacyverklaring.

Jewel of love

daya mina logo