Begeleid wonen

Het is in Sri Lanka steeds minder vanzelfsprekend dat een gehandicapte tot op hoge leeftijd bij de familie woont. Dit is bovendien vaak niet wenselijk voor beide partijen. Zo zagen we schrijnende gevallen van gehandicapten die, na een aantal jaren scholing in onze dagopvang, weer thuis gingen wonen. Eenmaal thuis werden zij vaak niet meer gestimuleerd en vielen zij terug in oude gedragspatronen. Hierdoor veranderden mensen geleidelijk van levendig en creatief in passief en apatisch. Om dit soort situaties te voorkomen, is steeds meer behoefte aan huizen waar gehandicapten begeleid zelfstandig wonen en hun oude dag doorbrengen.

Huidige situatie

Momenteel is het eerste huis, Daya Nivasa, gereed voor bewoning. In ieder geval drie mensen zijn vanuit Daya Mina doorgestroomd naar begeleid wonen. Natuurlijk zijn er ook bewoners vanuit andere achtergronden welkom! De leeftijd van de bewoners ligt tussen de 20 en 40 jaar.

Jewel of love

daya mina logo